Stichting: ‘Geef mij leven’

Stichting Geef mij Leven is in 2013 opgericht. De giften voor het levensonderhoud van Dick en Anita lopen via deze stichting. Stichting Geef mij Leven heeft de ANBI status waardoor giften belasting aftrekbaar zijn.

Rekeningnummer voor financiële ondersteuning en giften voor Dick & Anita:    NL63 TRIO 0197 6727 79 t.n.v. Stichting Geef mij Leven te Lunteren

De Stichting heeft als doel: het bieden van structurele hulp aan kansarme mensen in Brazilië en het creëren van ontplooiingsmiddelen, en het verrichten van al wat hiermee in verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  • Tot dit doel hoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  • De stichting beoogt het algemeen nut.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • De stichting wordt vertegenwoordigd door 3 bestuursleden:

Voorzitter: Dick van de Weerd te Bennekom
Penningmeester: Marjan Havelaar te Ede
Secretaris: Tanja Geurts te Ede
Lid: Anette van Beek te Lunteren

Algemeen
Statutaire naam : Stichting Geef mij Leven
RSIN / fiscaal nummer : 852996676
ANBI-status : Ja

Contactgegevens
Telefoonnummer : 0318-430560
E-mailadres : info@geefmijleven.nl
Website : Stichting Geef mij Leven
Postadres : Blotenberglaan 34
6717 EN EDE

Bezoekadres : gelijk aan postadres

Beleidsplan
Link naar het beleidsplan: beleidsplan_2018-2023

Verslaglegging
Link naar het financieel jaarverslag: Financieelverslag 2018
Link naar het financieel jaarverslag: Financieelverslag 2016-2017

Beloning
Bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding of salaris.